Recognition and Development of Communication Science in the Netherlands

Autores

  • Joan Hemels Universidade de Amsterdam/Holanda

DOI:

https://doi.org/10.15448/1980-3729.2018.2.30161

Palavras-chave:

History of communication thought, The Netherlands, Denis McQuail

Resumo

Emphasizing the leading role of Amsterdam and Nijmegen Universities, the article summarizes the main stages and points out the major protagonists of the process of academic institutionalization of communication studies in the Netherlands since the 1970s. At first it reports the contribution of older researchers (Stappers, Brouwer and van der Ban) in the transition that academically represented the growing interest in specializing the study of the subject at that time.  In a second moment, it highlights the local role permormed by the British researcher Denis McQuail,  responsible for the international projection of the new field of studies, occurred during the 1980s. In conclusion, the article presents a quick overview of the most recent institutional situation and its main lines of research.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Joan Hemels, Universidade de Amsterdam/Holanda

Professor Dr. da  Universidade de Amsterdam/Holanda

Referências

ANSCHLAG, D. Wegbereiter im Exil. Kurt Baschwitz: Journalist und Zeitungswissenschaftler. Mit einem Vorwort von Joan Hemels. Journal für Publizistik & Kommunikation, Exkurse 4, 1990.

ARTS, K.; HOLLANDER, E.; RENCKSTORF, K.; VERSCHUREN, P. Grootschalig onderzoek naar media-uitrusting, media-exposure en mediagebruik in Nederland in 1989. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), 1990.

ASCOR. The Amsterdam School of Communications Research. Annual report, September 1997-December 1998. Amsterdam: ASCoR, Universiteit van Amsterdam, 1999.

ASCOR. The Amsterdam School of Communications Research. Annual report 2006. Amsterdam: ASCoR, Universiteit van Amsterdam, 2007.

ASCOR. The Amsterdam School of Communication Research. Annual report 2012. Amsterdam: ASCoR, Universiteit van Amsterdam, 2013.

ASCOR. The Amsterdam School of Communication Research. Annual report 2013. Amsterdam: ASCoR, Universiteit van Amsterdam, 2014.

AVERBECK-LIETZ, S. Kommunikationswissenschaft in Frankreich. Der epistemologische Diskurs der Sciences de l’information et de la communication 1975–2005. Berlin: Avinus, 2010.

BAK, P. Gedonder in de sociale. Vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963–2013. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema (=’Historische Reeks VU‘, vol. 14), 2013.

BROUWER, M. Stereotypen als folklore Vinkeveen: Uitgeverij Fringilla, Dissertation Universiteit van Amsterdam, 1968.

BROUWER, M. Het eigen volk. Iets over de ‚roots‘ van politieke psychologie & iets over de politieke psychologie van ‚roots‘. In M. Brouwer & L. Jacobs (eds.), Onuitgesproken redes. Met een voorwoord van dr. Richter Roegholt (p. 5–32). Amsterdam: Gieben, 1992.

BROUWER, M. Kurt Baschwitz. Een weldenkend geleerde. In J. Goudsblom, P. de Rooy, & J. Wieten (eds.), In de zevende. De eerste lichting hoogleraren aan de Politiek-Sociale Faculteit in Amsterdam (p. 24–36). Amsterdam: Uitgeverij Het Spinhuis, 1998.

CUILENBURG, J. van, & Zwier, S. (eds.). Proceedings of the ASCoR opening conference 1997. Amsterdam: The Amsterdam School of Communications Research (ASCoR)/Het Spinhuis, 1998.

CUILENBURG, J. van. Access and diversity in communications and information: Some remarks on communications policy in the information age. In: J. van Cuilenburg & S. Zwier (eds.). Proceedings of the ASCoR opening conference 1997 (p. 69–82). Amsterdam: The Amsterdam School of Communications Research (ASCoR)/Het Spinhuis, 1998.

CUILENBURG, J.; VAN, SCHOLTEN, O.; NOOMEN, W. (G.W.). Communicatiewetenschap. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Cuilenburg, J. van., Neijens, P. C., & Scholten, O. (eds.). (2000). Media in overvloed. (Boekaflevering bij Mens & Maatschappij 1999). Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.

DIJK, J. van. The network society. Social aspects of new media. London: Sage Publications, 2012.

FERNÁNDEZ-QUIJADA, D. A golden decade. Exploring internationalization in Nordic communication research. Nordicom Review, v. 35, n. 1, p. 135–152, 2014.

FRISSEN, V. Veelkijken als sociaal handelen. Een empirisch onderzoek naar het verschijnsel veel televisiekijken in Nederland. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), 1992.

GOLDING, P. A tribute to Denis McQuail (1935-2017). http://www.ecrea.eu/news/articl/id/300. Access in: 12 set. 2017.

GINNEKEN, Jaap van. Kurt Baschwitz. A pioneer of communication studies and social psychology. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

HEMELS, J. Henk Prakke und die Entwicklung der historischen Kommunikationsforschung in den Niederlanden. Ein Glückwunsch zur Vollendung seines 90. Lebensjahres. Publizistik, v. 32, n. 2, 147–161, 1990.

HEMELS, J. (ed.). Kwartiermakers voor communicatiegeschiedenis. Een hommage aan dr. Maarten Schneider bij gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever, 1993.

HEMELS, J. Hendericus Johannes Prakke. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden p. 110–128, 1999/2000.

HEMELS, J. Evert Diemer (1911–1997). In: G. Harinck (ed.), Mijn protestant. Persoonlijke ontmoetingen (p. 60–62). Amsterdam: Historisch. Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), 2011.

HEMELS, J. Die Anerkennung und Entwicklung der Kommunikationswissenschaft in den Niederlanden. In S. Averbeck-Lietz (ed.), Kommunikationswissenschaft im internationalen Vergleich. Transnationale Perspektiven, Wiesbaden: Springer VS, p. 53-92, 2017.

HENDRIKS Vettehen, P. Conceptualisering en operationalisering van het begrip “motief” in uses & gratifications onderzoek. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS), 1998.

HENDRIKS VETTEHEN, P.; NEED, Y.; RENCKSTORF, K.; SNIPPENBURG, L. van; VOS, B. de. Media use in the Netherlands 1994. Documentation of a national survey. Nijmegen: Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS), 1995.

HERMANS, L. Beroepsmatig handelen van journalisten. Een kwalitatief onderzoek bij een televisienieuwsredactie. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Amsterdam: Thela Thesis, 2000.

HESLING, W., & Van Poecke, L. (eds.). (1985). Communicatie: Van teken tot medium. Liber amicorum professor J. M. Peters. Leuven: Universitaire Pers, 1985.

HUYSMANS, F. Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijks leven in huishoudens. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Amsterdam: Thela Thesis, 2001.

KATZ, E.; LAZARSFELD, P. F. Personal influence. The part played by the people in the flow of mass communication. New York: Free Press, 1955.

KLEIN, P. Henk Prakke en de functionele publicistiek. Henk Prakke und die funktionale Publizistik. Über die Entgrenzung der Publizistik – zur Kommunikationswissenschaft. Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2007.

KLEINNIJENHUIS, J. Methodologie van de communicatiewetenschap. In: F. van Raaij, G. Schuijt, J. Stappers, J. Wieten, C. van Woerkum, & C. van der Linden (eds.), Communicatie en informatie. Een stand van zaken. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1994. p. 60-88.

KONIG, R.; JACOBS, H.-J.; HENDRIKS VETTEHEN, P.; RENCKSTORF, K.; BEENTJES, H. Media use in the Netherlands 2004. Documentation of a national survey. Nijmegen: Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS), 2005.

LINDEN, C. van der, HOLLANDER, E.; VERGEER, M. Recent onderzoek naar en theorievorming over kleinschalige massacommunicatie. In: F. van Raaij, G. Schuijt, J. Stappers, J. Wieten, C. van Woerkum, & C. van der Linden (eds.), Communicatie en informatie. Een stand van zaken. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1994. p. 89–106.

LÖBLICH, M. Die empirisch-sozialwissenschaftliche Wende in der Publizistikund Kommunikationswissenschaft. Köln: Halem, 2010.

MALETZKE, G. Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik. Hamburg: Hans Bredow-Institut, 1963.

MCQUAIL, D. The historicity of a science of mass media. Time, place, circumstances and the effects of mass communication (Inaugural Lecture Universiteit van Amsterdam), 1978.

MCQUAIL, D. Mass communication theory. An introduction. London: Sage Publication, 1983.

MCQUAIL, D. McQuail’s reader in mass communication. London: Sage Publications, 2002.

MCQUAIL, D. McQuail’s mass communication theory. London: Sage Publications, 2010.

MCQUAIL, D. Journalism and society. London: Sage Publications. N. N. (1986). Communicatiewetenschap. (Broschüre der) „Subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Wetenschappen“ (Universiteit van Amsterdam), 2013.

PRAKKE, H. Towards a philosophy of publicistics. Center for the Advanced Study of Communication 1. (Occasional Paper), 1971.

RENCKSTORF, K.; WESTER, F. The ‘media use as social action’ approach: Theory, methodology, and research evidence so far. Communications, v. 26, n. 4, p. 389–419, 2001.

RENCKSTORF, K.; MCQUAIL, D.; JANKOWSKI, N. (eds.). Media use as social action. A European approach to audience studies. London: Libbey, 1996.

ROOIJ, M. Het dagbladbedrijf in Nederland. Een economisch-sociaal beeld. Leiden: Stenfert Kroese, 1956.

SCHAAP, G. (ed.). Interpreting television news. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009.

SCHMOLKE, M. [Book review of] Maria Löblich (2010). Die

empirisch-sozialwissenschaftliche Wende in der Publizistik- und

Kommunikationswissenschaft. Publizistik, v. 55, n. 3, p. 320–323, 2010.

SCHULZ, P. J.; HARTUNG, U.; KELLER, S. (eds.). Identität und Vielfalt der Kommunikationswissenschaft. Konstanz: UVK, 2009.

STAPPERS, J. G. Publicistiek en communicatiemodellen. Dissertation Katholieke Universiteit Nijmegen. Nijmegen: Drukkerij Busse, 1966.

STAPPERS, J. De eigen aard van televisie. Tien stellingen over cultivatie en culturele indicatoren. Massacommunicatie, v. 12, n. 5–6), p. 249–258, 1984a.

TINBERGEN, M. Kleuters eindelijk aan de wortels. (Interview with Moniek Buijzen) Radboud Magazine, v. 40, n. 17, 2014.

TODD, Michael. The theorist of mass communication: Denis McQuail, 1935-2017. Available in: http://www.socialsciencespace.com/2017/07/theorist-masscommunication-denis-mcquail. Access in: 12 set. 2017.

VROONS, E. Communication studies in Europe. A sketch of the situation around 1955. Gazette, v. 67, n. 6, p. 495–522, 2005. (Special issue 50th anniversary of Gazette).

WESTER, F. Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Coutinho. Wester, F., Renckstorf, K., & Scheepers, P. (20122). Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap. Amsterdam: Adfo Groep, 1995.

WIETEN, J. Kurt Baschwitz and the founding of Gazette. Gazette, v. 67, n. 6, p. 523–530, 2005. (Special issue 50th anniversary of Gazette).

WILKE, J. Von der "entstehenden" zur "etablierten" issenschaft. Die institutionelle Entwicklung der Kommunikationswissenschaft als universitäre Disziplin. In: C. Holtz- Bacha, A. Kutsch, W. R. Langenbucher & K. Schönbach (eds.). Fünfzig Jahre Publi- zistik, Wiesbaden: VS Verlag, 2006. p. 317–338.

Downloads

Publicado

2018-04-07

Como Citar

Hemels, J. (2018). Recognition and Development of Communication Science in the Netherlands. Revista FAMECOS, 25(2), ID30161. https://doi.org/10.15448/1980-3729.2018.2.30161

Edição

Seção

Ciências da Comunicação