Gavillet, Rebecca, Universidade do Texas, Estados Unidos