Zhang, Jing, Universidade de Macau, Macau, China, Macau