Oliveira, Tiago Luís Teixeira, Colégio Pedro II, Brasil