GONZALEZ, M. Entrevista a Artemisa Senmedo: Atlántica – poesía antirracista y feminismo. Oficina do Historiador, v. 14, n. 1, p. e41027, 3 set. 2021.