Oliveira, Mariane Farias de. 2017. “Allan and Karbowski on the Quasi-Mathematical Method in the Eudemian Ethics”. Intuitio 10 (1):68-80. https://doi.org/10.15448/1983-4012.2017.1.25916.