Wang, Tianlong, Universidade de Macau, FAH, Departamento de Português, China