Yuqi, Sun, Universidade de Macau (UM), Macau, China., China