Moreira, Maria Eunice, e Anna Caballé. 2018. “La Hora De La biografía”. Letras De Hoje 53 (2):193-95. https://doi.org/10.15448/1984-7726.2018.2.31529.