(1)
Barbisan, L. B. Texto, Discurso: Teorias E Ensino. Let. Hoje (Online) 2008, 43.