(1)
Moreira, M. E. Bouterwek E Sismondi: A Literatura Brasileira Na Historiografia européia. Let. Hoje (Online) 2013, 25.