Csordas, Thomas, Universidade da California, Estados Unidos