Martins, Tatiane Fátima Kovalski, UNISINOS, Brasil