[1]
M. Barber, “Fenomenologia e Verstehen: Alfred Schutz e Hannah Arendt sobre raça”, Civitas, vol. 11, nº 3, p. 440-454, nov. 2011.