Piaia, G. (2001). PIERRE BAYLE E IL MEDIOEVO. Veritas (Porto Alegre), 46(3), 457–466. https://doi.org/10.15448/1984-6746.2001.3.35022