Bavaresco, A. (2018). Idealismo Realista ou Realismo Idealista: Hegel & Marx. Veritas (Porto Alegre), 63(1), 355–375. https://doi.org/10.15448/1984-6746.2018.1.29831