[1]
M. L. T. Nunes, “Editorial”, Psico, vol. 44, nº 1, abr. 2013.