Gonzalez, M. “Entrevista a Artemisa Senmedo: Atlántica – poesía Antirracista Y Feminismo”. Oficina Do Historiador, vol. 14, nº 1, setembro de 2021, p. e41027, doi:10.15448/2178-3748.2021.1.41027.