(1)
Gonzalez, M. Entrevista a Artemisa Senmedo: Atlántica – poesía Antirracista Y Feminismo. Oficina do Hist. 2021, 14, e41027.